image banner
Công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường khai báo y tế điện tử trên các phần mềm: http://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19 
Tin nổi bật

2021 © TRƯỜNG THCS XÃ TAM GIANG TÂY
ĐIỆN THOẠI: 0969447200
EMAIL: C2TAMGIANGTAY.PGDNGOCHIEN@CAMAU.EDU.VN
ĐỊA CHỈ: XÃ TAM GIANG TÂY, HUYỆN NGỌC HIỂN, TỈNH CÀ MAU

Đăng nhập hệ thống